| Nieuwsitem

De laatste tijd is het item ‘afschrijvingslijst’ veel in het nieuws.

De laatste tijd is het item ‘afschrijvingslijst’ veel in het nieuws. Het is niet altijd helder welke afschrijvingstermijn een verzekeraar hanteert bij het vaststellen van de schade. Dit lijkt mij dan toch een uitgesproken kans voor het Verbond van Verzekeraars om een advieslijst op stellen en hier duidelijkheid in te scheppen. Ondanks dat een economische afschrijving van een product niet altijd exact te bepalen is, zou uniformiteit hierin wel uitkomst bieden.

Binnen 3.0 Expertise hebben wij hier ook over nagedacht wat geresulteerd heeft in de ontwikkeling van een geautomatiseerd calculatiemodel binnen de zelf ontwikkelde applicatie ‘Expertise Online’. Indien er verschillende experts op locatie komen met gelijke uitgangspunten, zoals productgroep, ouderdom, aankoopbedrag et cetera., komt er eenzelfde schadevaststelling uit. Het calculatiemodel houdt daarbij rekening met de 40%-clausule, zoals in de meeste polisvoorwaarden is opgenomen, als ook de dagwaarderegeling bij buitengebruikstelling. Op die manier creëer je uniformiteit en transparantie. Uiteraard dient elke schade op zijn eigen waarde beoordeeld te worden en blijft een afschrijvingslijst dus een richtlijn, waarbij met afgewogen argumenten afgeweken zou moeten kunnen worden. 

Terug naar overzicht