Disclaimer

De informatie, tekst, afbeeldingen, links, downloads en andere onderdelen op een van de internetpagina's van 3.0 Expertise worden u ter informatie en als service aangeboden. Wij besteden onze uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk houden van de informatie op de websites van 3.0 Expertise.

3.0 Expertise  aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van deze sites en de daarop verstrekte informatie. Dat geldt ook voor de websites of documenten van derden waarnaar wordt verwezen.

Op verschillende plaatsen in de websites van 3.0 Expertise wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail, formulieren of anderszins met ons te communiceren.

Uw suggesties, verbeteringen, vragen of opmerkingen over de website zijn welkom. 

Mailt u naar info@3.0expertise.nl